หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- ข้อมูลทั่วไปหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
:: โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
:: แผนการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนาคม-เมษายน
:: แผนการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมษายน-กันยายน
:: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
:: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

 


เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่