ข้อมูลทั่วไป- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป

 

สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะห่างจากอำเภอบางปะกง 5 กิโลเมตร

เนื้อที่
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์มีเนื้อที่ 26.15 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ จด ตำบลพิมพาและตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง
ทิศใต้ จด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
ทิศตะวันออก จด ตำบลหนองจอกและท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
ทิศตะวันตก จด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง

จำนวนหมู่บ้าน ในตำบลบางวัวมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล บางส่วน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,12,14

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือเทศบาลตำบลบางวัว

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 11,087 คน แยกเป็นชาย 5,307 คน  หญิง 5,740 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 423.97 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564)เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่