สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- ข้อมูลทั่วไปสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
:: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่