สภาพทางสังคม- ข้อมูลทั่วไปสภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม


การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดบางวัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 1 แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด 1 แห่ง
มัสยิด - แห่ง

สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐบาล - แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 เปอร์เซนต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
สถานีดับเพลิงของเทศบาล 1 แห่งเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่