สภาท้องถิ่น- บุคลากรสภาท้องถิ่น

นายเสนาะ แก้วคง

ประธานสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

สายด่วน : 081-8624692

นายปรีชา อิ่มดี

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

สายด่วน : 089-8313435

นายปกรณ์ หาญกล้า

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

สายด่วน : 081-4517994

นายเอกลาภ ตระกูลธรรม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สายด่วน : 094-5606155

นายดำรงค์ชัย พร้อมมณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สายด่วน : 080-6441411

นายทองแถม ทิพย์อุทัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สายด่วน : 089-0999029

นางสาวสศิธร แดงสี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สายด่วน : 064-1979411

นายบรรทม มั่นนาค

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

สายด่วน : 082-8376718

นายประสิทธิ์ เสืออ่วม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

สายด่วน : 086-3032255

นายทองอินทร์ ทองเมธีเกรียงไกร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

สายด่วน : 089-2449161

นายคำรณ เพชรรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

สายด่วน : 063-6492495

นายธนภณ ศิริรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

สายด่วน : 086-3499354เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่