ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๑๐ ล้อ ถังขยะทำด้วยสแตนเลส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

ชื่อไฟล์ : 1692601498_ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน(1).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1692601498_ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน(1).pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)