ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังหมู่บ้านสิรารมณ์ ๑ หมู่ที่ ๑ขนานผิวจราจรกว้าง ๔-๔.๕เมตร ยาว ๓๕๕เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

ชื่อไฟล์ : 1696582025_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง_231006_153410.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1696582025_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง_231006_153410.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)