วิสัยทัศน์เทศบาล- ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์เทศบาล

 

วิสัยทัศน์เทศบาล
 

สิ่งแวดล้อมสดใส
เศรษฐกิจชุมชนก้าวไกล
มีความปลอดภัยในชีวิต
แหล่งผลิตองค์ความรู้
เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่