วีดีโอกิจกรรม

 

วีดีโอกิจกรรม  :: 


นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม

นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม
นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์
สายด่วน : 081-9951064

นายชัยรัตน์  ชื่นชม

นายชัยรัตน์ ชื่นชม
รองนายกเทศมนตรีฯ
สายด่วน : 081-3449976

นายอิทธิพล  มีสมศักดิ์

นายอิทธิพล มีสมศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีฯ
สายด่วน : 098-5988827

นางจันทร์แรม  อู่เจริญ

นางจันทร์แรม อู่เจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
สายด่วน : 081-8178995

นายพิทยา  ทองล้อม

นายพิทยา ทองล้อม
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
สายด่วน : 086-7707545เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่