ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์- บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นายพิเชษฐ์ สอนจังหรีด

ครูผู้ดูแลเด็ก

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาววรรณฤดี โชคสวัสดิ์

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวปูริดา นิยมพงษ์

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

สายด่วน : 038-539707-8

นิตยา บุญคง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

สายด่วน : 038-539707-8

นางฐิติภรณ์ สมชิต

ผู้ดูแลเด็ก

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวจิรักษา ตระกูลธรรม

ผู้ดูแลเด็ก

สายด่วน : 038-539707-8

นางสมจิตต์ สอาดโฉม

แม่ครัว

สายด่วน : 038-539707-8

นางสุนีย์ เกตุศรี

แม่ครัว

สายด่วน : 038-539707-8

นายไพรวัลย์ กระสังข์

คนสวน

สายด่วน : 038-539707-8เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่